Izet Alečković
Likovna izložba

Samostalna izložba slika i crteža Izeta Alečkovića

Izložba će biti dostupna za posjete svaki dan od 10:00 do 19:00 sati.

Izet Alečković rođen je 1944. godine u Sarajevu. Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu. Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH i predsjednik je Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo. Izlagao je na 31 samostalnoj izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i na brojnim zajedničkim izložbama. Učesnik je mnogih akcija, instalacija i performansa sa grupom Zvono. Učestvovao je na izložbi “Dokumenta 11” u Kasselu, na temu “ Krah civilizacije”. Radio je kao profesor u Školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Živi i radi u Sarajevu.