Koncert studenata Smjera za harmoniku
Koncert

Nastupaju: Božana Lazić, Radovan Ivanović, Vehbija Hodžić, Azra Halitović, Edvin Halilović, David Tomašević. Studenti smjera za harmoniku osvajali su mnogobrojne laureatske nagrade na svjetskim akordeonističkim takmičenjima. Radovan Ivanović i Vehbija Hodžić su osvajanjem Laureata na takmičenju Dani harmonike 2021 (Ugljevik, BiH) izabrani za predstavnike Bosne i Hercegovine na Svjetskom kupu harmonike koji će se održati u Minhenu u oktobru 2021.