Sarajevski gudački ansambl SAGA
Koncert

Sarajevski gudački ansambl SAGA je nastao 2019. godine u želji da se sarajevsko muzičko kamerno izvođenje obogati kroz koncerte i druge muzičke projekte. Ansambl izvodi popularnu, klasičnu, te ponekad tradicionalnu muziku, ali nije uslovljen pojedinačnim žanrom. Želi širokim repertoarom da pokaže da je moguće klasičnom vrstom instrumenata i klasičnom postavom gudačkog kvarteta dobiti neklasičan rezultat i zanimljive muzičke aranžmane.

Ansambl čine:
Ivana Đurić, violina
Ivan Vanja Radoja, violina
Sanja Manov, viola
Anela Dervišević, violončelo