Vojni orkestar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
Memorijalni kompleks Spomen-park Vraca

Na programu koncerta će biti vojne koračnice u aranžmanima za duvački orkestar.

Godine 2004. zajedno sa Počasnom postrojbom OS BiH utemeljen je Orkestar OS BiH kojem

je osnovna zadaća potpora vojnog i državnog protokola, ali i čuvanje vojničke tradicije, povijesno-istorijskog nasljeđa i kulturnog identiteta vojnika OS BiH, a ujedno je spona vojnog i civilnog života, te stalni promotor OS BiH. Orkestar njeguje raznoliku protokolarnu i koncertnu aktivnost za Ministarstvo odbrane BiH, državne i civilne institucije i organizacije, organizacije i udruženja/udruge proizašle iz rata, veleposlanstava, NATO štab u BiH, međunarodne vojne snage, te prezentuje Oružane snage BiH u zemlji i inostranstvu. Jedna od važnijih aktivnosti su projekti civilno vojne saradnje i međunarodne vojne saradnje.