fra Petar – Perica Vidić
Likovna Izložba

Posjetioci će biti u prilici da vide novi ciklus slika koje do sada nisu izlagane. Fra Perica Vidić je rođen u Sarajevu na Bistriku, 1938. godine. Klasičnu gimnaziju završio je u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu. Od 1962. godine radi u ateljeu akademskog slikara Gabrijela Jurkića, a od 1965. do 1966. u ateljeu akademskog slikara Stane Kregara u Ljubljani. Godine 1966. odlazi u Beč i pohađa Akademiju likovnih umjetnosti gdje studira grafiku u klasi profesora Maxa Melchara. Od 1970. godine predavao je likovnu umjetnost, a kasnije povijest umjetnosti na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Od 1995. godine član je Akademije nauka i umjetnosti BiH. Do sada je imao preko 100 samostalnih izložbi u BiH i inozemstvu. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja među kojima je i Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 2006. god. Gvardijan je Franjevačkog samostana sv. Ante na Bistriku. Papa Benedikt XVI. mu je 2011. godine dodijelio odlikovanje Križ za Crkvu i Papu.