Večer folklora CIOFF BiH

Za živu tradiciju 2023.

Nastup folklornih ansambala iz BiH

Nastupaju folklorni ansambli iz svih dijelova BiH. Ovogodišnji program folklora je posvećen obilježavanju 14. obljetnice osnivanja Sekcije CIOFF® za BiH i punopravnog članstva BiH u ovoj organizaciji. CIOFF je međunarodna organizacija, osnovana 1970. godine. Članovi udruge su nacionalne sekcije CIOFF-a, po jedna iz svih država- clanica UN. Djeluje kao pridruženi partner UNESCO-a, za nematerijalnu kulturnu baštinu. USOFFTU u BiH je udruga, punog naziva: Udruga Savjet organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti u BiH. To je predstavničko tijelo BiH u međunarodnom CIOFF-u. U proteklih 14 godina izgradili su infrastrukturu i obučili osoblje koje može organizirati manifestacije po principima i standardima CIOFF-a. Njihovi članovi su organizatori festivala folklora i manifestacija tradicijske umjetnosti, kao i udruge koje se bave različitim vidovima tradicijske umjetnosti. Šest međunarodnih festivala folklora, koje njihovi članovi organiziraju svake godine u BiH, uvršteno je u CIOFF -ov međunarodni „Kalendar festivala“.